Privacybeleid van Bureau Independent

Bureau Independent gevestigd te Witboom 1, 4131 PL Vianen, draagt zorg voor de bescherming van
jouw persoonsgegevens volgens de voorschriften zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Verwerking van Persoonsgegevens

Bureau Independent verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten
of wanneer je deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die we verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bijkomende persoonsgegevens die je actief deelt, bijvoorbeeld bij het uploaden van een CV op
onze website, in correspondentie en telefonisch.
• Locatiegegevens
• Bankrekeningnummer
• BTW-nummer
• WhatsApp-groepen waarin je met ons wilt communiceren
• Functies/kwalificaties waarvoor je geschikt bent om te koppelen
• Bevoegdheid/bekwaamheid voor risicovolle handelingen
• BTW-vrijstellingsstatus
• Documenten die benodigd zijn voor bemiddeling (zoals CV, diploma’s, certificaten, VOG)
• BIG-registratiecode
• Handelsnaam, KvK-nummer en adres van je onderneming

Verwerking van Gevoelige Persoonsgegevens

Onze website, app en diensten zijn niet bedoeld voor het verzamelen van gegevens van bezoekers
jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. We raden ouders aan om
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er zonder
ouderlijke toestemming gegevens van kinderen worden verzameld. Als je van mening bent dat we
onbedoeld persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder juiste
toestemming, neem dan contact met ons op via info@bureauindependent.nl, zodat we deze
gegevens kunnen verwijderen.

Doel en Juridische Grondslag voor Verwerking van Persoonsgegevens

Bureau Independent verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
• Bemiddeling bij korte of langdurige opdrachten
• Facturering namens jouw bedrijf aan opdrachtgevers
• Afhandeling van betalingen
• Essentieel contact via telefoon of e-mail voor de uitvoering van onze dienstverlening
• Bureau Independent verwerkt eveneens persoonsgegevens indien wettelijk verplicht, zoals
gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Bewaartermijn van Persoonsgegevens

Bureau Independent bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het
bereiken van de gestelde doelen.
Delen van Persoonsgegevens met Derden
Bureau Independent verkoopt jouw gegevens niet aan derden en deelt deze alleen indien vereist voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We
sluiten verwerkersovereenkomsten af met bedrijven die jouw gegevens namens ons verwerken, om
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Gebruik van Cookies en Vergelijkbare Technologieën

Bureau Independent maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies om de website
naar behoren te laten functioneren, voorkeursinstellingen te onthouden en gepersonaliseerde
content en advertenties aan te bieden. Bij je eerste bezoek aan onze website heb je toestemming
verleend voor het gebruik van cookies. Je kunt je browserinstellingen wijzigen om cookies te
weigeren.

Toegang, Correctie, Verwijdering van Gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, je toestemming
in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking. Stuur hiervoor een verzoek naar;
info@bureauindependent.nl.

Klachten en Toezichthouder

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Bureau Independent neemt passende maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen
misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, onbedoelde openbaarmaking en ongeautoriseerde
wijzigingen. Als je vermoedt dat jouw gegevens niet adequaat zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn
voor misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bureauindependent.nl.